Annons

Jämförbar energiprestanda blir krav

Annons
ENERGI

En byggnads beräknade energiprestanda ska i framtiden normaliseras innan projektet godkänns av kommunen.
Bristen på korrigering av energiprestanda för normalanvändning har lett till kritik från EU-kommissionen. Sverige ansågs inte följa reglerna i direktivet för byggnaders energiprestanda, som reglerar hur energianvändningen ska rapporteras av byggherren inför beslut om godkännande av kommunen. Kommissionen ville se juridiskt bindande krav på normalisering så att byggnader som används på olika sätt enklare kan jämföras.
- Först ska du mäta och sedan måste du räkna om så att du får ett värde som är mer normalt för den aktuella byggnaden, ett sorts jämförbarhetsvärde. Där tyckte kommissionen att de svenska reglerna brast och det fixar vi till, säger Robert Johannesson, chef för energienheten på Boverket.

Ett förslag för hur omräkning skulle gå till presenterades i somras men fick kritik för vara krångligt. Robert Johannesson håller med om att det inte var bra.
- Vi har ingenjörer och tekniker som tillsammans med branschen utvecklat en metod som är mycket bättre, säger han.
Den som tar fram siffror på energiprestanda på byggherrens uppdrag kommer att kunna mata in värdena i en färdig modell och så räknas det normalkorrigerade värdet fram, berättar han. Fler detaljer kan han inte ge, för metoden är inte färdig för presentation än.
Någon gång i slutet av november, alltså efter denna tidnings pressläggning, ska förslaget presenteras. Reglerna träder i kraft vid årsskiftet och då ska alltså de siffror som krävs innan kommunen ska godkänna nya byggnader bli enklare att jämföra; studenthem med pensionärsboende och kalla vintrar med varma med mera.
- Det är ju EU-kommissionens syfte. Och då finns alltså bättre möjligheter att stärka byggnaders energiprestanda, säger Robert Johannesson.

Regelverket som finns i dag har kritiserats för att vara krångligt för kommunerna.  Det här förslaget ska i alla fall inte göra det svårare.
-För kommunerna ska det bli precis som i dag, säger Robert Johannesson.
Sammantaget menar han att eftersom de flesta redan följer råden för verifiering av energiprestanda, blir det ingen större skillnad när det blir krav istället.

Kerstin Lundell

Annons