Annons

Forskning om avfrostning fick Formaspengar

Annons
AVFROSTNING

Åsa Wahlström, LTH, lyckades ta hem 2,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om avfrostning vid Formas årliga öppna utlysning. Hon var ensam om att få medel inom installationsområdet. Totalt delades över 400 miljoner kronor ut.

Bland de forskare som fått Formasmedel fick Åsa Wahlström, forskare vid Lunds tekniska högskola, drygt 2,5 miljoner kronor för att undersöka hur man kan förbättra avfrostningen av värmeväxlare för FTX-aggregat.

- Bakgrunden är Beställargruppen Bostäders teknikupphandling av FTX-ventilation för befintliga bostäder. Man vet inte riktigt hur man ska hantera avfrostningsproblemen i FTX-system i bostäder.

Även om tekniken är etablerad, menar Åsa Wahlström att det uppstått problem när värmeåtervinning ur frånluft i bostäder blir allt vanligare.

- Dels är erfarenheterna av värmeåtervinning ur frånluft i bostäder begränsad, dels är fukthalten i frånluften i bostäder högre än på kontor. I lokaler har vi haft få problem med hög fuktbelastning.

Enligt Åsa Wahlström har tekniken med plattvärmeväxlare blivit populärare i bostäder.

- Plattvärmeväxlare kräver avfrostning, vilket i princip roterande växlare inte har problem med.

I projektet ska en doktorand vid avdelningen för installations- och klimatiseringslära vid Lunds tekniska högskola undersöka vilka tekniker som är bäst för avfrostning av i första hand plattvärmeväxlare. Forskningsresultaten ska leda fram till en licentiatavhandling om tre år.

Testerna ska inte bara utföras i laboratorium i Lund, utan även i Kiruna.

- Det är svårt att testa tekniken i verkligheten i södra Sverige, därför ska vi testa tekniken i Kiruna också.

Enligt Åsa Wahlström ska projektet fokusera på att hitta metoder för att det inte ska frosta på. När frosten redan kommit är det kostsamt att frosta av.

- Om det frostar på måste man använda tekniker som by-pass och liknande. Men om man ser till att det inte frostar på från början har man kommit mycket längre. Det handlar om hur man ska styra flöden och temperaturer för att undvika påfrostning.

En del befintliga metoder går ut på att man by-passar hela tilluftsflödet och använder eftervärmning. Man kan också förvärma tilluften, som i HSB-varianten med borrhål, eller med återcirkulation av delar av frånluften. Man kan också sätta värmeväxlarna i serie, men det kanske inte är det bästa för bostäder där man gärna vill ha ett litet aggregat.

Mark Kretz

Annons