Annons
Erik Abbings uppfinning ska minska energianvändningen för tappvarmvatten. Foto: Ingar Lindholm

Ny teknik ska ge effektivare tappvarmvatten

Annons
ENERGI

En varmvattenlösning för flerbostadshus där vattenrören lämnas tomma mellan tappningarna lanseras nu på svenska marknaden. Ett Luleåbaserat företag står bakom innovationen.

Genom att tömma rören mellan varje tappning ska varmvatten sparas samtidigt som VVC-förlusterna minimeras, genom att större delen av VVC-systemet kan tas bort. Det är grunden för Luleåföretaget 3eFlows teknik. Företaget, som är verksamt i Sverige och Schweiz, har redan genomfört ett antal installationer och räknar med att göra en installation i månaden under våren i Sverige och Schweiz.

Ägaren, grundaren och innovatören Erik Abbing fick idén till sitt alternativa varmvattensystem när han hade bråttom till en tenta och varmvattnet tog god tid på sig att nå fram till duschen.

- Jag fick vänta länge, och då tog tankarna fart. Jag tänkte att det här måste gå att lösa, säger han.

År 2010 var den tekniska lösningen klar. Erik Abbing kombinerade sin idé om tomma rör med traditionell vvs. Eftersom han är född i en rörmokarfamilj var det lätt att hitta bollplank. Farfar startade Bergnäsets rör i Luleå på 1950-talet, en verksamhet som Erik Abbings pappa nu driver. Målet för Erik Abbings del var dubbelt: få fram varmvatten snabbare, och slippa VVC-förluster.

- Jag såg att om jag löser det här, så får jag en produkt med en enorm nytta, säger han.

Han tog fram en produkt med två nya komponenter, som kombineras med standardutrustning i ett system. Systemet går att installera vid stambyte och nybyggnad, men är mindre lämpligt för befintliga installationer. Det krävs plaströr för att hållbarheten ska kunna garanteras.

- Kopparrör skulle kräva långtidstestning för att se om det uppstår korrosion när rören står tomma, så vi fokuserar på plaströr, säger han.

Systemet tömmer rören de sista 30 metrarna. I praktiken handlar det om att ersätta det vertikala VVC-röret i schakt och den horisontella rördragningen i lägenhetsplanet med en kopplingsledning direkt från bottenplan till respektive våtgrupp (kök, badrum). Det behövs ett varmvattenrör per våtenhet, vilket kan leda till många rör i schakten. I till exempel ett trevåningshus med tre lägenheter per plan, behövs 18 rör nederst i schaktet.

- Men vi slipper isoleringen, så det får plats väldigt många rör på liten yta, säger Erik Abbing.

I källaren monteras ett isolerat tryckkärl med cirkulation, antingen före eller efter värmeväxlaren för varmvatten. Det fungerar som en buffert för det vatten som pumpas tillbaka ur rören. Där monteras också en pump, som är gemensam för lägenheterna. Den tömmer ledning för ledning när den boende slutar att tappa vatten. Vattnet trycks tillbaka i returledningen för VVC:n.

I lägenheten syns installationen som ett termosliknande rör. Komponenten öppnar för varmvattnet, tar upp tryckstöten och ser till att ingen luft kommer ut genom armaturen.

- Rören fylls med en hastighet på ungefär 10 meter per sekund, det går fortast de första tio metrarna, säger Erik Abbing.

En ytterligare effekt är att risken för legionella minskar, och det faktum att större delen av VVC-slingan försvinner kan utnyttjas till att sänka temperaturen i VVC-slingan i källaren, enligt Erik Abbing.

Exakt hur stora energibesparingarna är, är ännu inte fastlagt. Mätningar ska genomföras under året och resultaten redovisas inom forskningsprogrammet E2B2. Sammanlagt har 3eFlow lämnat in åtta patentansökningar på sin lösning.

Ingar Lindholm

Annons