Annons

Avloppsvärme räddade parken

Annons
VÄRME

De kulturhistoriskt viktiga byggnaderna behövde energieffektiviseras. Tilläggsisolering var inte att tänka på, inte heller solvärme på taken. Lösningen blev en stor anläggning för värmeåtervinning ur avloppsvattnet, kombinerad med geoenergi.

Solen skiner från en klarblå himmel och den trädgårdsliknande innergården ger inget sken av att området i över 50 år varit platsen för en av Sveriges största psykiatriska anläggningar. En plats med ett namn som stockholmare förmodligen i första hand förknippar med inlåsning, medicinering och sjukdom. I dag är områdets fastigheter helt transformerade till ett antal bostadsrättsföreningar samt ett studentboende.

Vi befinner oss på Beckomberga, där Riksbyggen låtit bygga om de arkitektritade vårdbyggnaderna till moderna lägenheter. Området köptes från Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum 2008.

Björn Ehrlund är Riksbyggens projektledare för ombyggnaden av fastigheterna. Han konstaterar att fasadernas och fönstrens u-värden var dåliga samtidigt hade kunnat förskjuta daggpunkten.

- Jag räknade dessutom fram att en centimeters isolering inuti husen skulle tagit bort säljbar yta motsvarande vara fyra miljoner kronor, säger Björn Ehrlund.

Nu är alla originalglasrutor är bytta till glasrutor med ett u-värde på 0,9 och ny FTX-ventilation har installerats. Alla radiatorer har bytts och värmesystemet är omgjort till ett lågtemperatursystem.

För att klara energikraven har Riksbyggen låtit anlägga en geoenergianläggning på innergården där vi sitter, med 90 borrhål. För återladdning av lagret finns avloppsvärmeväxlare. Att man satsat på avloppsvärme beror på att geoenergilagrets design, vilken i sin tur beror på den begränsade yta man hade tillgång till.

- Vi har borrat lite för tätt av hänsyn till träden i parken och måste kompensera det med avloppsvärme och luftvärme, säger Björn Ehrlund.

Mark Kretz

Detta är en kortad version av artikeln om Beckomberga. Hela texten finns tillgänglig för dig som är medlem i Energi- och Miljötekniska föreningen eller prenumerant på Energi & Miljö, dels i pappersutgåvan av tidningen, dels i den digitala utgåvan.

Fakta

Byggherre: Riksbyggen

VVS-entreprenör: Kungälvs Rör

Värmeväxlarleverantör: Inex

Området som värms med spillvatten består av 422 lägenheter (322 i befintliga byggnader, 100 i nyproduktion) uppdelade på sju bostadsrättsföreningar (byggnader). Fyra byggnader är befintliga och tre är nybyggda. Uppvärmningsbehovet är cirka 3 200 MWh per år varav tappvarmvatten 900 MWh/år.

Annons