Annons

App ger svar när Värnamo sjukhus förnyas

Annons
SJUKHUS

Värnamos sjukhus byggs om och till. Det är ett komplicerat pussel när 1960- och 70-talshusen ska moderniseras, samtidigt som verksamheten pågår i delar av byggnaderna. Tack vare bland annat appar och BIM kan kollisioner undvikas.

Om man tittar upp där inte undertaksplattorna satts på plats, ser det ut som ett gytter av rör för vatten, värme, sprinkler, olika medicinska gaser, ventilationskanaler och el.

Scenen är en korridor i den del av Värnamo sjukhus som nu är under uppbyggnad och full med montörer, stegar och material. Att man fått till dessa installationer i den komplicerade miljön har krävt både noggrann konstruktion med BIM, men också lokala anpassningar där det blivit kollisioner mellan rör, kanaler och ledningar. Allt samtidigt som sjukhusets vårdverksamhet fortsätter i de delar som inte omfattas av byggarbetet. Det är den största om- och tillbyggnaden av sjukhuset sedan det uppfördes under slutet av 1960-  och början av 1970-talen.

Bygget omfattar cirka 13 500 kvadratmeter, som byggs till eller om. Tillbyggnadsytan på cirka 8 400 kvadratmeter är uppdelad i två entreprenader i sju etapper. Den första delen, en stom- och tillbyggnadsentreprenad, färdigställdes i augusti förra året. Nu pågår etapp två som innebär att Bravida, som har ansvar för samtliga installationer, fyller stommen och tillbyggnaden med installationer. Allt beräknas vara slutfört i september 2019.

Korridoren med det öppna undertaket finns i den nya delen av Värnamo sjukhus på cirka 6 000 kvadratmeter, som bland annat kommer att inrymma på sju operationssalar på det näst översta våningsplanet. Operationsavdelningen flyttas hit, så de sju nya salarna kommer att utgöra samtliga operationssalar på Värnamo Sjukhus.

På våningen ovanför pågår ett ihärdigt slutarbete med att koppla in all styrutrustning. Den behövs för de till- och frånluftsaggregat och cirkulationsaggregat som ska förse operationssalarna i våningen under med ventilation.

---

I denna entreprenad finns en person som är ansvarig för allt installationsmaterial som hanteras på byggplatsen. En tjänst som Niclas Johansson, projektchef för Bravida region Jönköping, menar kan öka antalet produktiva timmar väsentligt, eftersom denne ser till att rätt material är på plats i rätt tid.

- Även om vi ännu inte kan bevisa att vi sparar tid och ansträngningar kan man nog räkna med att den produktiva arbetstiden ökar om sakerna är på rätt plats, konstaterar Niclas Johansson.

Alex Le, som är biträdande installationssamordnare och går Bravidas traineeprogram, har i uppgift att utvärdera systemet med materialansvarig.

- Tanken är att jämföra detta med ett gammalt projekt och se mycket vi kan spara i form av minskad tidsåtgång. Tanken är också att kunna jämföra med grossisternas materialleveranser för att se om detta är ett bättre sätt att sköta logistiken på byggplatsen, säger han.

Med tanke på komplexiteten har man också börjat använda en web-app med så kallad fråga-svarfunktion. Med denna kan projekt- och arbetsledare samt lagbasar och montörer hos generalentreprenören Peab och underentreprenörerna ställa frågor kring entreprenaden och få snabba svar av beställarens, Region Jönköping, representanter. Kontrollanter och projektledare hos beställaren kan i sin tur ställa frågor och ge kommentarer till entreprenörerna. Hittills har mellan 600 och 700 fråga-svar genomförts.

- Jag tror inte att vi hade klarat av alla frågor utan appen. På detta sätt får vi svar direkt, säger Niclas Johansson.

Appen innehåller också samtliga ritningar, som kan förstoras i mobiltelefonen.

- Funktionen att förstora delar av en ritning är en stor fördel för arbetsledare och montörer. Förutom att man kan använda egna mobiltelefoner finns surfplattor i bodarna där man kan gå in och titta på ritningar, och där även materialbeställningar görs. Även beställarens kontrollanter kan kommunicera med oss för att exempelvis påminna om att beakta brandtätning, säger Henrik Ekelöf.

Mark Kretz

(Artikeln är kortad, artikeln i sin helhet kan läsas i Energi & Miljös tryckta eller digitala utgåva, tillgänglig för medlemmar i Energi- och Miljötekniska Föreningen och tidningens prenumeranter.)

Fakta

Byggherre: Regionfastigheter

Arkitekt: White Arkitekter AB

Brandkonsult: Bengt Dahlgren Brand & Risk

VVS-konstruktör: Sweco Systems

Sprinklerkonstruktör: Sweco Systems

Styr och övervakningskonstruktör: AcobiaFlux AB

Fuktkonsult: SP

Byggentreprenör: Peab

VVS-, el och sprinklerentreprenör: Bravida

Annons