Annons
Drygt ett hektar stort blir Kirunas nya badhus, och det planeras för mängder av installationstekniskt godis. Relaxen (lilla bilden) får inte bara en egen liten pool, utan också en flammande brasa.

Det första lagliga badhuset på 50 år

Annons
AKTUELLT PROJEKT.

Kirunas nya badhus får ett fullständigt sammanbyggt styrsystem. We Groups koncernchef Mille Örnmark framhåller att det är ett helt nytt koncept när det gäller komplexa byggnader.

Den stora flytten av Kiruna stad innebär många stora byggprojekt. Simhallsbadet byggdes 1958 och var nedslitet när LKAB löste in kommunens byggnader. Ett nytt badhus, på säker mark, är planerat och markarbetena är igång. Mats Dahlberg, ordförande i styrgruppen och vd för Kirunabostäder, kan berätta att det blir en anläggning på hela 10 400 kvadratmeter. Det blir två 25-meters simbassänger med åtta respektive fem banor, varav en med fullt djup för dykning. Självklart blir där också multibassänger, varmpooler, relax och en familjedel med mindre rutschbanor. – Vi kommer att återvinna i princip all värme, som till exempel från gråvatten. Ett undantag är svartvattnet. Istället isolerar vi toaletternas cisterner med 100 millimeter PIR-isolering, så att spolvattnet inte ska värmas upp av byggnaden, berättar Mats Dahlberg. Det kanske låter som en liten besparing, men badhuset har 200 000 besök om året och givet att varje besökare går 1,6 gånger på toaletten, blir isoleringen ett sätt att minska värmeförlusten i byggnaden.

All den återvunna energin återtas till anläggningens mediaförbrukning genom en värmepump på 600 kilowatt. Ett av exemplen är att när gråvattnet lämnar byggnaden har det samma temperatur som inkommande kallvatten.
– Vi hade kunnat återvinna mer, men man får inte köra ut kallare än inkommande, påpekar Mille Örnmark, We Group, som projekterar all teknik i badhuset.
– Som första bad i Sverige kommer vi att följa BBR:s riktlinjer kring ventilation. Sedan oljekrisen på 70-talet har alla simhallar och badhus byggts olagligt, utan kontinuerligt uteluftsutbyte, för att spara energi, säger Mille Örnmark. – Vi direktväxlar ventilationsluften och kyler därefter ner avluften till två grader och befuktar tilluften till 55 procents relativ luftfuktighet. – Något som är spännande är att vi har avstått från lokala styrsystem för olika funktioner. Istället har vi ett sammanbyggt styrsystem för allt. Mig veterligt är det den första anläggningen i Sverige som har det, bortsett från den tunga industrin, säger Mille Örnmark.

I styrsystemet ingår för övrigt ett centraliserat städsystem, som på en panel i varje rum berättar för personalen vilken städning som ska göras och ger rätt kemikalier för respektive insats, tillsammans med ett ultrarent vatten. Badhuset ska stå färdigt våren 2022. Entreprenaden är inte upphandlad i alla delar, men kostnaden uppskattas till 300–400 miljoner kronor.

Text: Maria Åslund Illustration: We Group AB

Annons