Annons
Illustration: LINK/3HUS

”Det blir en fantastisk utsikt mot Danmark”

Annons
Helsingborgs nya landmärke,

som ska byggas i området Drottninghög, ger utsikt över Öresund och Danmark. Byggnaden ska stå klar 2022 till byggmässan H22.

Helsingborg har kraftig stigning från Öresunds yta upp till Kärnan, återstoden av medeltida Helsingborgs slott. Nästan lika högt ligger bostadsområdet Drottninghög. Där ska Fastighets AB 3Hus bygga ett 16 våningar högt bostadshus. Byggt i trappstegsform, och därför med många användbara takytor, kommer flerfamiljshuset att bli ett spännande inslag i Drottninghög, som annars är ett ganska typiskt miljonprogramsområde.

– Helsingborgs stads avsikt är att utveckla och förnya området. Det rivs lite och nya bostäder byggs, berättar projekt- och fastighetsutvecklare Joakim Lindahl, 3Hus.

Staden vill bland annat förtäta området, skapa ett större torg och bättre kollektivtrafik. Och så trycker politikerna på för att det ska erbjudas fler upplåtelseformer i området.
– Vi måste ha minst 50 procent bostadsrätter i byggnaden. För vår del kan det gärna bli fler. Det beror på vad marknaden vill ha, men vi ser gärna kommunal verksamhet, säger Joakim Lindahl.

Tillsammans med arkitektfirman Link vann 3Hus nyligen en markanvisningstävling.
– Det är ett trevligt läge, med nära till grönområden och bara någon kilometer till centrum. Samtidigt erbjuder byggnaden en fantastisk utsikt mot Öresund och Danmark. Från 16:e våningen ska man nog kunna se pylonerna på Öresundsbron, säger Joakim Lindahl.

Byggnaden kommer att bli på cirka 8 000 kvadratmeter, där det mesta är bostäder. En del av ytan är avsatt till publika utrymmen.
– Det är ganska troligt att vi ansluter byggnaden till fjärrvärmenätet. När det gäller installationerna får de konsulter vi anlitar titta på sådant som är lönsamt. För snålspolande kranar är det oftast ingen större prisskillnad jämfört med konventionella armaturer och FTX är väl mer eller mindre standard.

Ett krav från Helsingborgs stad är att minst 50 procent av taken ska vara gröna. De många takytorna kommer således att bli planterade med sedum, buskar och små träd. Det blir till små gröna ytor som hyresgästerna kan utnyttja.
– Det är också ett sätt att få en fördröjning av dagvattnet, som vi ska filtrera, säger Joakim Lindahl.

Det nya landmärket på Drottninghög ska vara färdigt 2022 och blir då en del av Helsingborgs stadsmässa samma år, H22. Mässans tema blir hur man bygger smarta och hållbara städer för välfärden i framtiden. Entreprenaden är beräknad till 160 miljoner kronor.

Text Maria Åslund

Annons