Annons

Den ljusnande framtid är vår!

Annons

Foto: Gunilla Bodemo Lindahl

Fick just ett pressmeddelande om att Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt ”Framtidens goda stad” nu publicerat sin slutrapport. Där kan man läsa om flera förslag för att främja och förbättra den svenska samhällsplaneringen.
Ett av IVA-förslagen är att Sverige bör inrätta en post som samhällsbyggnadsminister, ”för att skapa helhetssyn och begränsa konflikter”. Bakgrunden är bland annat behoven av hållbart resursutnyttjande, minskad miljö- och klimatpåverkan, samt strukturer som motverkar segregation och sociala klyftor.
IVA föreslår breddad dialog och engagemang. Att fler aktörer måste aktiveras. Att en vision bör ligga till grund för all samhällsplanering. De aktörer som ska vara med och genomföra arbetet måste vara delaktiga från start, konstaterar man.
I Energi & Miljö riktar vi oss till tekniker och beslutsfattare inom installationsbranschen som vill vara synnerligen delaktiga från start. Och därför känns det bra att presentera Framtidens byggnader och Framtidens produkter.
Som du märker när du börjar läsa tidningen skriver vi om en hel del samhällsnyttiga innovationer. I Humlegårdens fastigheter i Stockholm investerar man i rymdteknik för att rena luften. I Norrköping satsar Kajsa och Dennis Levander på integrerad solcellsteknik i sin villa. Mycket intressant läsning!
Vårt framtidsnummer av Energi & Miljö kommer att spridas till många beslutsfattare och andra på Nordbygg där vi är med från Energi- och Miljötekniska Föreningen. Vi kommer då också att i tre seminarier prata Internet of Things – Sakernas internet – inom fastighetsautomation genom vår teknikgrupp IoT VVS. Läs mer om det på sidan 54.
Framtiden är här – välkommen på besök i vår monter A36:30 på Nordbygg i Stockholm.
Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 l peter.olofsson@energi-miljo.se
PS. Kan kanske även vara av intresse för en framtida minister för samhällsbyggnad! DS.

Annons