Annons
Hans Severinson. Foto: Peter Olofsson

Skadligt att attackera utbildarna

SLUTREPLIK.

Genmäle till Tomas Ehrngrens debattreplik ”Nej, CE-märkare ska inte buras in”. Reglerna är entydiga, men skribenten anser att man bedömningsvis kan frångå dem, konstaterar Hans Severinson. Detta med anledning av Tomas Ehrngrens debattartiklar om CE-krav på fläktrum, CE-märkare och Maskindirektivet.

Jag har i Energi & Miljö nr 8/2019 kommenterat Tomas Ehrngrens debattinlägg i nr 6–7, där han lade fram sin syn i några CE-frågor. Han skrev då under rubriken ”CE-krav på fläktrum – hur fel är inte det?” Han har rätt i att det inte är fläktrummet i sig som är objektet, utan säkerhetskraven på den däri inrymda sammansatta maskinen, definitionen av denna och av de platser där exempelvis dess underhåll ska ske, i och utanför fläktrummet. 

Reglerna är entydiga, men skribenten anser att man bedömningsvis kan frångå dem. Svaret visar sig när, inte om, den första dödsolyckan i en sådan miljö uppkommer. Sanktionsavgiften är då minst 1,5 miljon kronor, kanske också fängelse för den eller de som ”bedömer” istället för att följa reglerna.

Tomas Ehrngren anger att tillverkarens ”CE-märkare” som princip är lagstridig då han fullgör sitt mandat och uppdrag som ”befullmäktigad representant” att ombesörja tillverkarens åliggande att verifiera att arbetsmiljökraven uppfylls. En nyttig funktion, om vederbörande kan sin sak, och nödvändig, i brist på egen kompetens hos tillverkaren (entreprenören eller beställaren).

Tomas Ehrngren anger att kontroll av samhällskravens uppfyllande tillhör besiktningsmannens roll. Den som någon gång har läst AB 04 vet att dennes uppgift istället är att notera avvikelser från vad parterna har avtalat, så kallade fel.

Sorgligt nog visar skribentens replik att han vidhåller dessa åsikter. Han angriper utbildningsföretagen som erbjuder kurser i ämnet, kanske delvis på grund av det synsätt hans inlägg visar. Det är definitivt skadligt för branschen.

Hans Severinson

Annons