Annons

Satsa på bättre bostadsventilation

Annons
Bostadsventilation

Någon styrd bostadsventilation förekom inte förrän långt in på 1900-talet. Tidigare var husen otäta, bostäderna stora, kakelugnar och spisar sög luft genom rummen så snart det var kallt ute. Luften kom in via springor i trapphus och runt fönster. Principen kallas självdrag (Ssystem). Den bygger på termik och förekommer fortfarande.

Det görs trots allt en del försök att även förbättra ventilationen i våra bostäder men kostnaderna gör att utvecklingen går långsamt. Kanalerna har blivit tätare, donen har blivit tystare, fläktarna effektivare. Den världsomspännande uppmaningen att begränsa koldioxidutsläppen utnyttjas av en del fastighetsägare för att sänka värmekostnaden genom att strypa luftflödet trots vetskap om behovet av att öka det.

Men äntligen börjar det hända saker! Det blir allt vanligare att luften filtreras och värms innan den tillförs lägenheten. FTXsystem framhålls av projektörerna och spiskåpor med nya filter som tillåter roterande värmeåtervinnare med höga verkningsgrader är under utveckling.

Läs hela debattartikeln i Energi & miljö nr 1 2018.

Annons