Annons
Annika Brännmark. Foto: Björn Petrén.

Debatt: Minskade pollenbesvär med bättre ventilation

Debatt.

Årets pollensäsong beräknas bli den värsta på 45 år och kommer att påverka omkring tre miljoner svenskar i deras vardag. Men svenskarnas pollenpåverkan skulle kunna lindras om ventilationen på arbetsplatser runt om i landet förbättras och effektiviseras, anser Johan Lindström och Annika Brännmark på Plåt & Ventföretagen.

Miljontals svenskar lider av pollenbesvär så här års. Enligt Astma- och allergiförbundet är det så många som 30 procent av svenskarna som är drabbade av pollenallergi. För många personer är problemet lika stort inomhus som utomhus. Problemen inomhus är ofta kopplade till brister i ventilationen.

Johan Lindström. Foto: Björn Petrén.

Detta är ett problem som är enkelt att åtgärda genom att låta ett kunnigt ventilationsföretag kontrollera fastighetens ventilationslösning. Många gånger räcker det att installera ett pollenavstötande filter för att uppnå ett bättre inomhusklimat. Pollenbesvär inomhus på grund av brister i ventilationen anser vi skapar lidande helt i onödan.

Problemen med pollenbesvär är inte bara ett problem för den enskilde utan drabbar även samhället i stort. Enligt siffror från Göteborgs universitet kostar pollenallergi samhället omkring tio miljarder kronor per år, bland annat för att arbetskapaciteten minskar både på arbetsplatser och bland skolelever.

Enligt Astma- och allergiförbundet är det så många som 30 procent av svenskarna som är drabbade av pollenallergi. Foto: Istockphoto

Att låta ett företag göra en översyn och eventuellt förbättring av en ventilationsanläggning på en arbetsplats, är givetvis inte gratis. Vi menar dock att eftersom pollenallergi är något som berör en tredjedel av befolkningen, så finns det mycket att vinna på att kontrollera ventilationen.

För det här är ett arbetsmiljöproblem som ska tas på allvar både av arbetsgivare och fastighetsägare eftersom det annars tenderar att bli ett mer omfattande samhällsekonomiskt problem. Kanske kan krav på hyresreducering vara ett sätt att få fastighetsägare att ta ventilationsproblemen på allvar?

Vi vill uppmana alla arbetsgivare och fastighetsägare att låta ett seriöst ventilationsföretag se över nuvarande ventilationslösning och därefter åtgärda eventuella brister i systemet. Inte minst för att ett bra inomhusklimat förbättrar arbetsmiljön och därmed även ökar produktiviteten. Dessutom minskar´lidandet för de miljontals svenskar som lider av pollenallergi.

Låt alla få njuta av en pollenfri arbetsmiljö!

Johan Lindström, vd, Plåt & Ventföretagen
Annika Brännmark, branschchef, Plåt & Ventföretagen

Annons