Annons
Stefan Lindskog. Foto: Privat

Covid-19: Ozonering fungerar på liknande virus

DEBATT.

Vi är nog inte ensamma om att anse att alla åtgärder som kan minska smittspridning av coronaviruset sars-CoV-2 och sjukdomen covid-19 borde sättas in. Och naturligtvis ska alla åtgärder vara säkra för människor och djur i omgivningen, menar Stefan Lindskog, Ozonetech.

Vid all ozonbaserad desinficering, där ozon appliceras i öppna utrymmen, till exempel i en lokal, rekommenderar vi alltid att ingen får beträda lokalen under behandlingen och att kvarstående ozon ska avlägsnas efter behandlingen innan någon beträder lokalen.

Notisen ”Använd inte ozonering mot covid-19” rapporterar vad Arbetshälsoinstitutet (TTL) i Finland anser om ozonering. TTL konstaterar att det ännu inte finns vetenskapliga belägg för att ozonering har någon effekt på covid-19-viruset. Ja, detta är sant
då covid-19 är nyupptäckt och ingen har hunnit att vetenskapligt belägga att ozonering fungerar.

Energi & Miljö nr 5 2020.

Men, på samma sätt som handsprit (etanol) anses generellt ha en god effekt mot virus och bakterier, så har ozon detsamma. Och det finns redan vetenskapliga belägg som visar att ozonering fungerar på liknande virus med samma arkitektur (ssRNA virus).

Covid-19 är den sjukdom som orsakas av ett virus ur coronavirusfamiljen. Det finns olika sorters virus med varierande arkitektur och därmed med varierande motståndskraft mot desinficerande åtgärder.

Gemensamt är att alla virus kan inaktiveras (avdödas) med ozon. Den verksamma desinficerande principen – oxidering av fettsyror – är gemensam för samtliga virus.

Corona 2 är ett enkelsträngat RNA-virus (ssRNA-virus). Tidigare studier på ssRNA-virus har visat att ozon har desinficerande effekt givet rätt dos (funktion av ozonkoncentration och exponeringstid).

Det finns alltså inget som talar för att corona-2 principiellt skiljer sig från övriga 600 virus som orsakar infektion hos människan (och som kan desinficeras med ozon).

Annons