Annons
Foto: Frida Sundström

Därför tvekar många om digitala verktyg

AKTUELL FORSKNING.

Peter Andersson, Halmstad, konstaterar i en studentuppsats att arbetsplatserna inte motsvarar nyutbildade byggarbetsledares förväntningar på användning av digitala verktyg.

Peter Andersson genomförde uppsatsen tillsammans med studiekamraten Adam Svensson vid Högskolan i Halmstad.

I uppsatsen beskriver ni att det går långsamt för Sveriges byggledare att överge pappersritningar till förmån för digitala verktyg, som BIM. Vilka är de främsta orsakerna?
– Pappersritningarna är ett säkert kort, metoderna är väl beprövade. Vi intervjuade nyutbildade byggarbetsledare och trots att dessa inte är främmande för digitala verktyg menade de att det är lätt att falla in i traditionella arbetsmönster. De använder flitigt smartphone och mobiltelefon för informationsutbyte och kommunikation vid frågor om pappersritningar. Vanligt är att man fotograferar den ritning eller byggnadsdel som frågan rör och kommunicerar fram en lämplig lösning. Det blir väldigt många samtal
– ibland ända upp till 60–70 samtal om dagen, eller närmare 50 procent av arbetstiden.
– En annan orsak till att implementeringen av digitala verktyg dröjer är att det är en ganska dyr process. Utbildning och inköp av verktyg kostar och vinsterna kommer först på längre sikt.

Hur gick studien till?
– Först gjorde vi en litteraturstudie över tidigare forskning. Därefter intervjuade vi nio relativt nyutbildade byggarbetsledare på Västkusten.

Hur ser byggledarna själva på traditionella metoder visavi digitala?
– De flesta tycker att det är bra och användbart med digitala hjälpmedel. Samtidigt är det svårare att se helhetsbilden på en platta, jämfört med en traditionell ritning i A3format. Pekplattorna är dessutom känsliga och otympliga på en byggarbetsplats, jämfört med en vikbar pappersritning. Samtidigt ger pekplattor i BIMbaserade projekt möjlighet till snabb hämtning av ritningar och information. Jag tror att fler och fler kommer att övergå till digitala verktyg, även om papper troligen blir kvar som ett komplement.
– Användningen av digitala verktyg som är anslutna till molnbaserade BIMprogram medför också att dokumentationen uppstår samtidigt som man gör en ändring. De intervjuade påpekade att just dokumentationen blir lidande när man använder traditionella metoder. Information har en tendens att försvinna under arbetets gång.

Text: Maria Åslund

Annons