Annons
Foto: Shadi Tayebi

”Dålig installation har gett många defekter”

Annons
FORSKNING.

Parastou Kharazmi, Stockholm, har disputerat på relining. Hon konstaterar bland annat att en majoritet av de vanligaste defekterna beror på dålig installation.

Hur kommer det sig att du föll för det här forskningsområdet?
– Jag har bakgrund som polymerspecialist i Iran. Senare tog jag en master vid KTH, inom material- och polymerkompositer, och har jobbat på Rise. I doktorsavhandlingen ville jag veta mer om vad som händer med reliningmaterialet under påverkan av vattentemperaturer, vad materialen utsätts för i hus och titta på nedbrytningen, liksom att jämföra olika tekniker och material. Jag har också tittat på framstegen i andra länder.

Vilka typer av undersökningar gjorde du?
– Det här är en studie med olika metoder. Jag har till exempel simulerat åldrande på reliningmaterialet genom att utsätta det för olika temperaturer – upp till 80 grader. Sedan har jag gjort kemiska analyser av hur de bryts ner samt vad som händer med materialets stabilitet när det utsätts för mekanisk påverkan. Jag har också studerat prover från relinade rör, inhämtade från hela landet. Studien innehåller också jämförande livscykelanalyser mellan polymerbeläggning, strumpa och rörbyte.

Har du fått svar på vilka material och reliningmetoder som har bästa prestandan?
– Varje renoveringsobjekt skiljer sig från de andra. Därför är det viktigt att redan från början samla in så mycket information som möjligt om stammarna. En del reliningmaterial är mera känsliga vid exponering över lång tid. Dessutom, när den gamla stammen har mycket invändiga skador, kan rörbyte vara ett bättre val istället för att applicera polymermaterial inne i rören. För att få en bra renovering tycker jag att man ska ta in en tredje part. Man måste ha god kunskap för att välja rätt metod.

Du upptäckte brister i installation, kvalitetskontroll och dokumentation när du undersökte befintliga rörrenoveringar. Kan du berätta mer?
– En majoritet av de vanliga defekterna var relaterade till installation av dålig kvalitet. Där behövs mer utbildning och certifiering. Som fastighetsägare kanske man också bör göra en kameraundersökning, innan garantiperioden är över. Det är även viktigt att kvalitetskontroll och dokumentation förbättras. I avhandlingen ger jag en serie rekommendationer kring det.

Text: Maria Åslund

Annons