Annons

Cirkulär ekonomi, kulturbevarande och digital teknik

FRÅN REDAKTIONEN.

I hård konkurrens stod Emilia Bylund Månsson och Ella Erkman från Linköpings universitet som segrare i WSP:s innovationstävling 100H. Med affärsidéen ”Planera med Projektkompis” har de lyckats förena hållbarhet, cirkulär ekonomi, kulturbevarande och digital teknik i en enda lösning.

En gång per år utlyser WSP tävlingen 100H som är en utmaning till Sveriges studenter att lösa intrikata samhällsutmaningar genom innovation på etthundra timmar. 2020 lockade tävlingen rekordmånga sökande och bidrag. Men det var Emilia och Ella som vann!

Studenternas vinnande bidrag är en digital lösning på ett redan existerande problem. Entreprenör X river byggnad Y. Byggnad Y kan ha passerat ”bäst före-datum” eller bara vara energiineffektiv. I vanliga fall hamnar rivningsmassorna på tippen. Lösningen handlar om att koppla ihop den som lämnar avfall med den som behöver restprodukter för att bygga nytt.

I det här numret skriver vi om olika typer av kulturbyggnader. Visste du till exempel att Statens fastighetsverk – i bergrummen på Hemsö utanför Härnösand – använder värmepumpar för värme- och kylproduktion, men också för att avfukta? Bengt Skoglund från Statens fastighetsverk lär oss mer på sidan 19.

Efter många års planerande pågår nu ombyggnaden av Sjöfartsmuseet i Göteborg. Henrik Witt från Higab och Maria Lindström från WSP tar oss med på en spännande tur i den gamla byggnaden. Läs på sidan 14.

Snart är det fem år sedan Kungliga konsthögskolans lokaler på Skeppsholmen i Stockholm brann. Följ Incoords Christoffer Haag då han visar oss den över 200 år gamla Båtmanskasernen på sidan 20.

En annan nyhet är att Nordiska Ventilationsgruppen (NVG) har startat på nytt. NVG tog under många år fram rapporter kring ventilation. Nu är de på hugget igen. Läs på sidan 10.

Trevlig läsning!

Peter Olofsson, chefredaktör
070-266 43 40 • peter.olofsson@energi-miljo.se

Annons