Xylem inviger ny testanläggning uppställda avloppsvattenpumpar

PUMPTEST

Xylem har investerat i och konstruerat en testrigg för stora avloppspumpar vid produktionsenheten i Emmaboda, Sverige. Den nya testanläggningen testar torrt uppställda avloppspumpar i horisontella och vertikala installationer och förser kunderna med detaljerad och exakt prestandadata för den unika applikationen. 

Aktuellt just nu är att testa en order på fyra Flygt CZ3800 pumpar, torrt horisontellt installerade. Flygt 3800 är de största avloppspumparna i Xylems portfölj. Kunden, som är från en större kommun i USA, kommer nu på besök för att testa sina pumpar i anläggningen. Pumparna skickas sedan över atlanten för installation. 

Den nya testriggen som innebär flera fördelar är unik för Xylem Europa. Nu effektiviseras processen runt den så kallade Whitness-testen, som är en test där kunden är med och noggrant kontrollerar sin nya pump. Tidigare transporterades pumpen till en befintlig testrigg i USA eller till en tredjepartsleverantör för denna test som dokumenterar och säkerställer pumpens prestanda för installationen. Nu görs testet på plats i Emmaboda vilket kortar leveranstid och minskar miljöpåverkan då pumpen inte behöver transporteras i onödan. Kunden får också en möjlighet att få ta del av den toppmoderna produktionsanläggningen i Emmaboda där Xylem producerar de högkvalitativa Flygtpumparna. 

- I Emmaboda har vi under många år kunnat testa stora dränkbara pumpar i våta installationer och det har gjort det möjligt för kunden att mäta resultat i realtid för att få fakta som bekräftar deras köp. Inte bara det, kunderna är alltid mycket imponerade av vår toppmoderna produktionsenhet med det förstklassiga gjuteriet, innovativa produktionsprocesser och vårt besökscentrum samt museum, säger Benny Moline, produktionsingenjör. 

Den nya testanläggningen ger även fördelar för Xylems forsknings- och utvecklings arbete. Genom att använda prestandadata från testanläggningen bidrar detta bland annat till utveckling av bland annat hydrauliska konstruktioner.