Annons

WSP ska utreda Stockholms dagvatten

DAGVATTEN

WSP har tecknat ramavtal med Stockholms stad avseende tekniska konsulttjänster inom dagvattenutredning. WSP, som kom på första plats i upphandlingen, var den leverantör som bäst besvarade frågan om vilka stora utmaningar som kan identifieras kring dagvattenutredningar.
Avtalstiden är den 1 februari år 2018 till och med den 31 januari år 2020. Beställaren har möjlighet att förlänga avtalet till och med den 31 januari år 2022.