VVS i Södra skolan

Dalab och VVS Installatör har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationer av vs, el och ventilation i samband med att Falu kommun ska bygga den nya Södra skolan i Falun. Projektet genomförs i samarbete med HMB Constructions och Falu kommun, och installationerna som ska göras är system för avlopp, vatten, värme, el och ventilation.