Annons

Ventilationsköp

VENTKÖP

Ratos dotterbolag Airteam fortsätter sin expansion i Sverige genom förvärv av Creovent AB (Creovent) och Thorszelius Ventilation & Service AB (Thorszelius), ledande installatörer av klimat- och ventilationslösningar i Stockholms- och Uppsalaregionen.

Airteam, en ledande leverantör av ventilationslösningar i Danmark, fortsätter att stärka sin marknadsposition i Sverige genom förvärvet av Aurvandil AB, som äger dotterbolagen Creovent och Thorszelius. Tillsammans har de cirka 85 medarbetare med kontor i Stockholm och Uppsala. Proforma uppgick omsättningen 2017 för de båda bolagen till cirka 235 MSEK och operativ EBITA till 24 MSEK. Bolagen erbjuder effektiva klimat- och ventilationslösningar inklusive service och underhållstjänster där kunderna består av fastighetsägare, byggbolag samt offentlig sektor. Detta är det andra förvärvet som airteam gör på den svenska marknaden och totalt det tredje tilläggsförvärvet sedan Ratos blev huvudägare 2016.