Veitechentreprad i Göteborg

GÖTEBORGSJOBB

Veitech har anlitats av Veidekke och Vasakronan att utföra och ansvara för samtliga fastighetstekniska installationer i Strömshuset i centrala Göteborg. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde om ca 35 Mkr för Veitech. Projektet har startat och beräknas vara klart i februari 2022.

I projektet ingår att byta ut och uppgradera samtliga centrala tekniska installationer för ventilation, vs, värme, kyla, el och styr&övervakning i denna historiska byggnad. Flertalet kontorslokaler genomgår en total ombyggnation och fastigheten byggs även på med nya våningar som kommer innehålla både nya teknikutrymmen och kontorsytor där även nya tekniska installationer och hyresgästanpassningar ingår. I Veitechs åtagande ingår också installationssamordning, samordnade funktionsprovningar och projekteringsledning. Fastigheten omfattar idag 9200kvm och påbyggnaden tillför ca 1800kvm.

 

Annons