Värmeväxlaraffär

VÄXLARE

Alfa Laval har tecknat ett övergripande avtal med LU-VE-koncernen om att sälja den del av sin luftvärmeväxlarverksamhet som är relaterad till kommersiella/industriella luftvärmeväxlare, för närvarande placerad i det så kallade ”Greenhouse” (”Växthuset”).

Transaktionen förväntas slutföras under första halvåret 2019. Produktgruppen kommersiella/industriella luftvärmeväxlare utgör idag den största delen av ”the Greenhouse”. Den flyttades dit 2016, tillsammans med några andra utvalda produktgrupper för att ges bästa möjliga förutsättningar för ett förbättrat resultat. Strategin har visat sig vara framgångsrik och luftvärmeväxlarverksamheten redovisade intäkter på mer än 1 miljard kronor under den senaste 12-månadersperioden.

Alfa Laval kommer att fortsätta att producera luftvärmeväxlare (såsom Alfa Laval ACE, Alfa Laval Niagara och Alfa Laval OLMI) för tung processindustri – men också andra typer av värmeväxlare (såsom lödda värmeväxlare) för VVS-marknaden och kylindustr