Tyréns förvärvar VVS-konsulterna

KONSULTKÖP

Tyréns förvärvar VVS-konsulterna Skellefteå AB och stärker erbjudandet inom installation. Satsningen ligger i linje med Tyréns långsiktiga strategi för tillväxt och adderar efterfrågade tjänster till erbjudandet i norra Sverige. 

– Marknaden för installationstjänster växer snabbt. VVS-konsulterna är ett framgångsrikt företag med goda kundrelationer och oerhört kompetenta medarbetare som kommer att bli en viktig del i vår satsning i norra Sverige. Tillsammans kan vi erbjuda fler innovativa och tekniskt samordnade lösningar till våra kunder, säger Daniel Wallström, regionchef Tyréns. 

VVS-konsulerna grundades 1979 och har spetskompetens inom projektering av energiriktiga lösningar för VA, värme, kyla och luft. Bolaget har 12 medarbetare, arbetar nationellt men med fokus på norra Sverige och har en bred kundbas inom både offentlig och privat sektor. 

– Vi har lärt känna Tyréns genom tidigare samarbeten och vet att vi har mycket gemensamt, inte minst när det gäller fokus på kvalitet och teknisk utveckling. Med Tyréns får vi möjlighet att öka värdet för kunderna på ett sätt som inte är möjligt på egen hand, men också fantastiska utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, säger Peder Häggström, en av delägarna och VD på VVS-konsulterna. 

Bolagen går samman den 1 april 2019. 

Källa: 
Tyréns