TFS köpte i Umeå

UMEÅKÖP

Teknisk Fastighetsservice AB, TFS, med huvudkontor i Sundsvall har köpt ”Umeå El och VVS Automatik Aktiebolag” i Umeå med 17 anställda och en omsättning på ca 20 Mkr. Umeå El och VVS Automatik Aktiebolag bedriver verksamhet främst inom el och automation och har bedrivit verksamhet sedan 1990.

Med förvärvet kommer organisationen att förstärkas ytterligare och tillföras resurser och kompetens som kan användas inom hela det geografiska område som bolaget verkar inom. 

Lokalt i Västerbotten innebär förvärvet ett bredare utbud av tjänster och avsevärt större resurser då antalet medarbetare kommer att uppgå till nästan 40 personer. TFS är redan före detta förvärv ett av Norrlands större och mest kompetenta organisationer inom fastighetsteknisk service och underhåll.

 

Annons