Systemairleverans till kryssningsfartyg

FARTYGSLEVERANS

Systemairs bolag i Nederländerna har erhållit en order för produktion av luftbehandlingsaggregat till två nya kryssningsfartyg till ett värde av ca. 5 miljoner euro, från Engie Axima i Frankrike. 

De LNG-drivna, 200 000 ton tunga, kryssningsfartygen kommer att byggas vid Chantiers de l'Atlantique i Frankrike och rymmer 2760 hytter och har en kapacitet på 6 850 gäster. 

Luftbehandlingsaggregaten kommer att levereras under 2020 och 2022. Systemair i Nederländerna kommer att leverera 122 specialanpassade högeffektiva luftbehandlingsaggregat av rostfritt stål per fartyg.