Annons

Stort projekt i Kiruna

KIRUNAJOBB

Assemblin ansvarar för samtliga installationer när tre nya kvarter byggs i nya Kiruna centrum. Nybyggnationen omfattar totalt 69 000 kvadratmeter med bostäder, handelslokaler och underjordsgarage.

Uppförandet av kvarteren 7, 8 och 9 är en viktig och central del i nya Kiruna centrum, som sedan 2017 växer fram tre kilometer öster om den nuvarande stadskärnan. Kvarteren ingår i etapp 3 i byggandet av den nya stadskärnan. 

Projektet bedrivs som ett samverkansprojekt mellan byggentreprenören Nåiden Bygg och byggherren LKAB. Kirunabostäder ska äga fastigheterna. På uppdrag av Nåiden Bygg har Assemblin fått ansvaret för samtliga tekniska installationer i projektet. Här ingår leverans av el, värme, sanitet, ventilation och fastighetsautomation. 

– Tack vare det nära samarbetet mellan våra affärsområden i regionen kan vi ta ansvaret för ett sådant här brett och omfattande uppdrag. Det är vi väldigt stolta och glada över, säger Magnus Nilsson, filialchef i Luleå för Assemblin Ventilation. 

Handelslokalerna i kvarter 7, 8 och 9 ska enligt plan stå klara till hösten 2022 och bostäderna till vintern samma år. Byggstarten skedde tidigare i år. 

– Vi är glada över att vi har fått en samarbetspartner som vi tror kommer att bidra med kompetens och engagemang till projektet, säger Ingemar Törmä, projektledare på LKAB. 

– Med hög kompetens och goda referenser fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar. Vi har ett stort inflöde av små och medelstora projekt men också stora multitekniska uppdrag som det här spännande projektet i Kiruna, vilket är glädjande, säger Fredrik Allthin, affärsområdeschef och vd på Assemblin El.

 

Annons