Stor bergvärmeinstallation i Jordbro

GEOENERGI

Malmberg kommer genomföra en totalentreprenad under 2017 för en komplett bergvärmeinstallation till flerfamiljsfastigheter i Jordbro, Stockholm. Fastighetsägare är D.Carnegie & Co. 1100 lägenheter samt ett antal lokaler ska förses med värme och varmvatten med hjälp av geoenergi.

Entreprenaden innebär att 135 energibrunnar borras i fastighetsområdet ner till 355 meters djup vardera. Fem värmepumpcentraler prefabriceras som dockas med energibrunnar och fastigheternas värmesystem. Sammanlagd installerad värmepumpeffekt blir 2,3 MW och beräknad energibesparing i förhållande till dagens fjärrvärmedrift är cirka 66 %. Eller 8 400 MWh som motsvarar gratisenergin som erhålls från berget.

Källa: Malmberg

Annons