Sprinkler i Långshyttan

Sprincom har av Setra fått i uppdrag att installera en komplett sprinkleranläggning i Outokumpus gamla fabrik i Långshyttan. Sprincoms uppdrag omfattar konstruktion och installation av ett komplett sprinklersystem i den cirka 36 000 kvadratmeter stora byggnaden. Arbetet har påbörjats och beräknas vara färdigställt under våren 2020.