Skånska Energilösningar installerar geoenergi till AB Kristianstadsbyggen

GEOENERGI

Skånska Energilösningar har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att på totalentreprenad installera geoenergi till bostadsfastigheter i Önnestad.

De boende i fastigheter på Byagatan och Bertevägen i Önnestad kommer att få försörjning av värme och varmvatten från tre geoenergianläggningar med gemensamt grundvattensystem. Geoenergi-anläggningarna kommer således att utnyttja det i marken naturligt förekommande grundvattnet som energikälla. Vattnet pumpas upp ur brunnar och vidare till värmepumpar för att sedan aåterföras till marken och laddas med ny solenergi.

AB Kristianstadsbyggen tar ett stort miljöansvar med inriktning på hållbarhet och långsiktighet och har som målsättning att 2018 ha en fossilfri uppvärmning av alla sina fastigheter.

Den totala ordersumman uppgår till 3,5 Mkr och installationerna skall vara färdigställda under andra kvartalet 2017.

Annons