Annons

Sjukhusjobb i Göteborg

Annons
GÖTEBORGSJOBB

 

Bravida har fått i uppdrag att utföra värme- och sanitetsentreprenaden när Västra götalandsregionen bygger ett modernt specialistcentrum, Högsbo specialistsjukhus, med dagkirurgi som ska förstärka den hälso-och sjukvård som invånarna behöver ofta. Målet är att kunna erbjuda en nära, trygg, samordnad och tillgänglig vård med högt värde för både patienter och medarbetare. till ett ordervärde om 80 miljoner kronor. Projektet är en utförandeentreprenad i partnering med Västfastigheter och Skanska som huvudentreprenör. 

– Projektet har det senaste året pågått i projekteringsfas och det ska nu bli roligt att påbörja arbeten på plats. Vi genomförde nyligen ett sjukhusprojekt, också där tillsammans med Skanska och Västfastigheter, vilket skapar goda förutsättningar för ett bra samarbete, säger Hans Hermansson, Regionchef Bravida Göteborg.

Projektet omfattar en ny sjukhusbyggnad och en försörjningsbyggnad om totalt ca 27 300 kvm med ett tillhörande garage med ca 175 parkeringsplatser. Målet är att certifiera sjukhusbyggnaden enligt miljöbyggnad nivå silver. För att nå detta mål har såväl utformning av fastigheten som systemval gjorts med fokus på hög energieffektivitet. 

– Bravida har under projekteringsfasen i samverkan med Västfastigheter, Skanska och projektets VS-projektörer säkertställt en produkt som uppfyller de, av Västfastigheter och sjukvårdens, höga krav på byggnaden. Samtidigt som förutsättningarna för en god produktion och säkerställd ekonomi även arbetats fram under denna process. Vi ser fram emot ännu ett projekt med gott samarbete tillsammans med Bravida säger Henrik Strid, projektchef på Skanska.

Vid sidan av projektering, leverans och montage av värme och kylsystem, utför Bravida även en kylcentral för fjärrkyla med återvinning av värme och kyla, en anläggning för medicinska gaser samt en anläggning för vaccumsystem. Projektet har pågått med rivnings- och markarbeten sedan augusti 2019 och ska stå klart i slutet av 2023. Bravidas uppdrag förväntas vara klart under hösten 2023.

Källa: 
Bravida
Annons