Annons

Satsning på vätskekylningslösningar för datacenter

DATAKYLA

Schneider Electric, Avnet och Iceotope utvecklar tillsammans nya vätskekylningslösningar för datacenter. Med den nya utvecklade tekniken inom vätskekyningslösningar blir det möjligt att möta de ökade kraven på datakapacitet som kommer med bland annat AI och IoT.

Det nya partnerskapet innebär en samverkan mellan tre av de största aktörerna inom sina respektive expertisområden, Avnet för tekniska integreringstjänster, Iceotope innovativa chassibaserade kylteknik och Schneider Electric för infrastrukturen för datacenter.

- Applikationer som kräver hög datakapacitet, såsom AI och IoT, driver behovet för en högre kretskortskapacitet. Enligt den kvantitativa analysen och de tester som vi utfört med vätskekylda lösningar kan vi se en signifikant förbättring för marknaden. Vi är väldigt glada att samarbeta med Avnet och Iceotope för att tillsammans ta nästa steg i utvecklingen av vätskekylningslösningar för datacenter, säger Christina Backlund, affärsområdeschef för Secure Power på Schneider Electric i Norden och Sverige.

Enligt de första analyserna som gjorts av Schneider Electric ger lösningen med chassibaserad kylteknik CapEx besparingar på 15 procent och energibesparingar på minst 10 procent. Detta innebär en total besparing på 11 procent över 20 år.

- Detta partnerskap är ett bra exempel på hur vi samarbetar för att erbjuda våra kunder de avancerade lösningar som krävs för att möta deras behov, säger Scott MacDonald, global president, Avnet Integrated.

- Vi på Iceotope är mycket glada att över samarbetet med Schneider Electric och Avnet. Vår gemensamma passion för innovation, kvalitet och problemlösning innebär att vi verkligen kan bidra till en stor förändring inom industrin. Med denna lösning har vi tillsammans lyckats överkomma utmaningarna med kretskortsdensiteten, energi, vatten, utrymme och positionering, samt den evigt komplexa problematiken kring en tuff miljö och förändrat klimat, säger David Craig, CEO hos Iceotope.

Den parallella processorkapaciteten hos GPU (Graphical Processing Units) gör dem till de bäst lämpade processorerna för den ökande användningen av exempelvis AI, big data-analyser och data mining. Kretskortet ökar även i kapacitet och densitet genom sitt TDP-värde (Thermal Design Power) på 400 watt, och designen med servern som delvis är nedsänkt i en dielektrisk vätska gör att traditionellt luftkylda datacenter blir ineffektiva i jämförelse med denna teknik. I korthet bidrar vätskekylning med följande fördelar:
• Effektivitet: Behovet av luftkonditionering försvinner och ger samma processorkraft med mindre energi.

• Ljuddämpad: Inga industriella oljud från fläktar och pumpar.

• Stryktålighet: Samtliga komponenter är förseglade för att undvika skada från rök och damm.

• Kompakt: Lösningen skapar minskad och mer flexibelt klimatavtryck.

Denna typ av fördelar innebär även att vätskekylning av liknande karaktär kan vara att föredra för applikationer som inte innefattar extrema energi- och effektdensiteter. Här beskrivs fem anledningar till varför vätskekylning bör övervägas som alternativ till traditionella luftkylda lösningar.
 

Annons