Annons
Sommaren 2023 beräknas Uddevallas nya moderna brandstation stå klar. lIllustration: Fredblad Arkitekter

Sandbäckens utför installationer när Uddevallas brandstation byggs

BRAND.

Sommaren 2023 beräknas Uddevallas nya moderna brandstation stå klar. Sandbäckens rör i Uddevalla AB och Sandbäckens sprinkler väst AB har erhållit förtroendet att i ett partneringsamarbete tillsammans med Serneke, Uddevalla Kommun och Räddningstjänsten installera omfattande funktions- och fastighetstekniska lösningar.

Den nya brandstationen, som förutom kommer att utgöra basen för såväl heltids- som deltidsstyrkan inom Räddningstjänsten Mitt Bohuslän även omfatta en administrationsenhet och utbildningslokaler.  Den nya brandstationen följer riktlinjerna för ”Friska brandmän” – ren miljö i byggnationen. Riktlinjerna innebär att brandmännen bland annat ska undvika upprepad exponering av hälsofarliga ämnen och att skyddskläder och utrustning kan rengöras på ett säkert sätt.

-  Vi är mycket stolta över förtroendet att få bidra med vår kunskap och erfarenhet i att skapa en ny modern och funktionell brandstation med stort fokus på brandmännens arbetsmiljö, säger Magnus Forslund, vd, Sandbäckens rör i Uddevalla.

I Sandbäckens uppdrag ingår förutom projektering och installation av samtliga vs-installationer även leverans av en komplett kylanläggning, ett komplett tryckluftssystem, en renings- och saneringsanläggning för rengöring av brandslangar och annan utrustning.

-  Utöver detta ska vi även installera ett komplett system för andningsluftskrompressor med tillhörande ledningar för påfyllningsramp av flaskor vid rökskydd, säger Magnus Forslund.

I projektet kommer Sandbäckens dotterbolag Sandbäckens sprinkler väst AB även att leverera en komplett sprinkleranläggning till byggnadens samtliga utrymmen.  

Källa: 
Sandbäcken