Sandbäckens öppnar sprinklerkontor i Jönköping

JÖNKÖPINGSSPRINKLER

Sandbäckens Sprinkler Mitt stärker sin lokala närvaro i södra Sverige genom att öppna kontor i Jönköping. Sedan tidigare finns bolaget etablerat med kontor i Stockholm (Johnaneshov) och i Norrköping.
Sandbäckens Sprinkler Mitt AB bildar tillsammans med systerbolagen Sandbäckens Sprinkler Väst AB, Sprincom AB och Mälar Sprinkler AB en av Sveriges ledande aktörer inom konstruktion, installation och service av sprinkleranläggningar.

För att bättre tillgodose marknadens efterfrågan av sprinklertjänster i södra Sverige öppnar nu Sandbäckens Sprinkler Mitt en hubb och platskontor på Verktygsvägen 13 i Jönköping. Kontoret är samlokaliseras med Sandbäckens befintliga VS-bolag, Sandbäckens Rör i Jönköping AB.  

Till platsansvarig har Jon Engberg utsetts. Jon startade sin karriär inom Sandbäckens 2013 som sprinklertekniker.

- Jag ser fram emot att tillsammans med Jon utveckla vår sprinklerverksamhet och våra kundrelationer i södra Sverige. Genom vårt nya platskontor och lokala närvaro kommer vi även att kunna öka vårt samarbete med Sandbäckens olika VS-bolag, framförallt inom region Syd, säger Styrbjörn Wegler, VD Sandbäckens Sprinkler Mitt AB.

Källa: 
Sandbäcken
Annons