Ny BREEAM-manual

BREEAM

Nu släpps BREEAM-SE 2017!
 

Sweden Green Building Council släpper nu en ny version av manualen för BREEAM-SE. Den nya manualversionen, BREEAM-SE New Construction 2017, kommer ersätta den befintliga BREEAM-SE 2013. Den nya manualen är baserad på den internationella BREEAM-manualen från 2016, med anpassningar gjorda för svensk lagstiftning, förhållanden och standarder.

Den nya manualen går att använda för fler typer av byggnader än tidigare. Med BREEAM-SE 2017 går det nu även att certifiera bland annat skolor, förskolor och bostäder. Om en byggnadstyp inte hanteras av manualen kommer det även i fortsättningen att gå att göra en BREEAM-SE Bespoke-certifiering.

- BREEAM-SE 2017 har varit efterlängtad av branschen och våra kunder. Det är positivt att manualen både är anpassad till fler byggnadstyper, och att BREEAM-SE får ett ännu mer holistiskt perspektiv i och med de nya indikatorerna som ingår, säger Sabina Jonestrand, chef för BREEAM på Sweden Green Building Council.

- Det är också roligt att det går att söka om egna innovationspoäng – det hoppas jag kan sporra branschen och premiera aktörer som är innovativa och ligger i framkant.

Ett av de första projekten som kommer använda den nya manualen är NCC:s och Platzers nya byggnad Kineum i Gårda i Göteborg. Byggnaden blir knappt 30 våningar hög, med 30 000 kvadratmeter yta, där det skapas ett forum för nytänkande, kreativitet och möten.

- Vi har stora förhoppningar om att den nya manualen ytterligare kommer att stödja oss att skapa en miljövänlig och hållbar byggnad som håller in i framtiden, säger Sofia Tabod, projektledare för Kineum Gårda på NCC.

- Jag är glad och tacksam över allt engagemang från våra medlemmar, användare och experter. Min förhoppning är också att BREEAM-SE 2017 i ännu högre grad kommer att främja hållbart samhällsbyggande och bidra till att branschen uppfyller nationella och internationella miljömål, säger Sabina Jonestrand.

Den manual som nu släpps är på engelska. Det är denna version av manualen som är den gällande och har godkänts av BRE. En svensk översättning av manualen görs nu för att underlätta certifieringsarbetet. Den svenska versionen av manualen släpps den 16 december.

 

 

 

 

Källa: 
SGBC
Annons