Nordomatic skapar nationellt affärsområde om molnbaserade tjänster

MOLN

Nordomatic har levererat molnbaserade fastighetstjänster sedan 2005 via tjänsten Styrportalen.

Efter förra årets förvärv av Kabona så är Nordomatic också störst i Sverige på digitala energitjänster, t ex Ecopilot. En ökad efterfrågan från fastighetsägare och driftföretag avseende molnbaserade drift- och energitjänster leder till att Nordomatic nu väljer att samla all kompetens inom systemintegration och molntjänsten Styrportalen i ett eget affärsområde – Nordomatic Cloud Services.

Nordomatic skall fortsätta utveckla och erbjuda marknadens bästa SCADA-lösningar samt den snyggaste och smartaste molntjänsten för fastighetsautomation, Styrportalen, där adaptiva optimeringstjänster ger fastighetsägarna marknadens bästa upplevelse och bästa möjliga driftnetto.

- Vi kan tydligt se att efterfrågan på molnbaserade drift- och energitjänster ökar. Nordomatic har integrerat tusentals styrsystem i Styrportalen. Kunderna gillar att det i Styrportalen ingår ständiga uppgraderingar och förbättringar. Dessutom kan man koppla på fler och olika typer av smarta sensorer, samla in mer data och i molnet göra smarta analyser av denna data. Det är det som vi kallar Smart Buildings. Dessa tjänster kan t ex vara att se samband mellan sensordata och energianvändning, att optimera energianvändning och minska effektbehovet. Därför startar vi nu ett eget affärsområde. Robert Rennel, affärsutvecklare och med lång erfarenhet från branschen, har fått förtroendet att leda verksamheten, berättar Olov Schagerlund, VD.

 

Källa: 
Nordomatic
Annons