Annons

Mer pengar att söka för hållbar energi- och resursanvändning

FORSKNINGSPENGAR

Nu öppnar första utlysningen i E2B2s andra programperiod. Utlysningen omfattar 50 miljoner kronor och projektförslag inom programmets samtliga delområden välkomnas. Ansökan lämnas till Energimyndigheten senast den 2 maj i år.

E2B2s syfte är att ta fram ny kunskap, teknik samt nya tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. Programmet inriktar sig på energi- och resursanvändning inom den byggda miljön sett över hela livscykeln.

Ansökan lämnas till Energimyndigheten senast den 2 maj i år. Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta den 30 juni i år och som längst pågå till sista december år 2021. Mer information på http://www.e2b2.se/aktuellt/nyheter/2018/180301-utlysning/

Annons