Maxavtal

DRIFT

L&T FM  får förtroendet att sköta drift och avhjälpande underhåll av tekniska installationer för kyla, VVS och el åt Max Burgers.

Det rikstäckande avtalet innefattar Max samtliga 136 restauranger i Sverige och träder i kraft den 1 maj 2021.

Samarbetet ska trygga en driftsäker och attraktiv miljö för såväl matgäster som personal på restaurangerna, men ska också leda till utveckling av fastigheternas långsiktiga värde på ett samordnat sätt för hela fastighetsbeståndet i Sverige.

Annons