Annons

”Mätningen av energi håller ofta låg standard”

Annons
Energiuppföljning

Hur mycket energi använder byggnaden? Och hur fördelas den? Två frågor som kan vara nog så svåra att svara på, och som ofta skapar problem för fastighetsägaren.

För få mätare, felplacerade, felvända eller feluppkopplade mätare och diverse problem med avläsningen. Så kan man enkelt sammanfatta de vanligaste svårigheterna med att följa upp energianvändningen i en fastighet.

– Jag tycker att mätningen ofta håller en låg standard. Att få fram mätare och se till att de placeras på rätt plats hamnar mellan två discipliner – vvsprojektören och styr- och övervakning. Sedan ska entreprenören göra rätt, och förvaltningen, säger Catarina Warfvinge, Sweden Green Building Council.

Läs hela artikeln i Energi & miljö nr 1 2018.

Annons