Kommunala särkrav ökar kostnaderna

SÄRKRAV

Kommunala särkrav vid byggande, svårigheter att hitta byggbar mark, och bristande konkurrens i delar av byggmaterialindustrin. Det är några faktorer som bidrar till att konkurrensen inom bostadsbyggandet är svagare än den skulle kunna vara. Detta enligt en ny rapport som Konkurrensverket gjort på uppdrag av regeringen.

Konkurrensverket konstaterar att det kommit in fler aktörer på marknaden för bostadsbyggande de senaste fem åren, och flera regeländringar har gjorts för att stärka konkurrensen och hålla tillbaka de höga svenska priserna på nyproducerade bostäder. Några egentliga effekter på bostadspriserna har ännu inte noterats.

Rapporten finns att hämta på http://www.konkurrensverket.se/nyheter/kommunala-sarkrav-haller-byggpriserna-uppe/

 

Källa: 
Konkurrensverket