Annons

Jernhusen går mot smarta fastigheter med hjälp av Siemens

DIGITALISERING
Jernhusen satsar på digitalisering och investerar i ett överordnat styr- och presentationssystemför fastighetsautomation från Siemens – så att byggnaderna på sikt ska kunna "tänka" och driftoptimera sig själva. Målsättningen är en halverad energianvändning till år 2030. 
Jernhusen, som äger, utvecklar och förvaltar järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler runt om i landet, har ett ambitiöst energisparmål på en halverad energianvändning till år 2030. För att nå målet behövde den digitala infrastrukturen utvecklas, och valet föll på Desigo CC, ett integrerat styrsystem från Siemens. Genom att koppla upp samtliga fastigheter och system till Desigo CC, kan Jernhusen driftoptimera byggnaderna från en och samma plats och göra dem mycket mer energieffektiva. 
– Vi tittade på de flesta fabrikat av SCADA-system som finns på marknaden i Sverige, säger Per Schrewelius, driftingenjör på Jernhusen. Med Siemens system behövde vi inte bygga något från grunden – det var bara att implementera. Det är dessutom otroligt lätt att gå in och göra både mindre och större ändringar. 
Sedan tidigare har Jernhusens allra äldsta station, Göteborgs Centralstation, som en av tre fastigheter kopplats upp mot Desigo CC i ett pilotprojekt. Arbetet gav nästan omedelbart resultat: När styrreglagen kopplades upp mot det nya systemet upptäcktes flera defekter i fastigheten, bland annat trasiga ventiler och motorer samt givare som saknades. Dessa kunder nu åtgärdas. 
Det gamla systemet hade inte kapacitet att upptäcka sådana problem, och energianvändningen på Göteborgs Centralstation har sjunkit sedan implementeringen av systemet. 
– Kraven på klimatsmarta och energieffektiva byggnader blir allt högre. Mycket av intelligensen hos den smarta byggnaden ligger i att systemen kan föra en dialog och samarbeta. Det är inte bara energieffektiviseringen som ökar ju fler system som kan kommunicera med varandra. Komfort, säkerhet och trygghet i byggnaden blir också betydligt bättre, säger Johan Viktorsson, säljchef på Siemens Building Technologies. 
Desigo CC kan styra samtliga system i en fastighet och dessutom få dem att kommunicera och dra nytta av varandra. Exempelvis kan energieffektivitet skapas genom närvaroanalyser via givare, passersystem och IR-detektorer och på så sätt anpassa energianvändningen utifrån närvaro i lokalerna. 
Jernhusen planerar att koppla upp alla sina fastigheter till Desigo CC fram till 2025. 
Annons