Hotellapparater i Arlanda

HOTELLVENTILATION

LGG har fått förtroendet att leverera hotellapparater för kyla, värme och ventilation till de 523 hotellrummen i Choice Forrest, Arlanda. Hotellapparaterna är utvecklade av LGG och tillverkas hos LGG Kalmar.

Byggare är Skanska, ventilationsentreprenör är Gunnar Karlsen och konstruktionen är gjord av ÅF.

Hotellet kommer att vara färdigt för inflyttning sommaren 2019.