Annons

Geoenergilager i Stockholm

GEOENERGI

Wessman drilling solution, ett helägt dotterbolag till SENS, har tecknat avtal gällande en totalentreprenad för utförande av ett borrhålslager på Södermalm i Stockholm.

Totalentreprenaden innefattar borrning av 58 borrhål vilka är 350 meter djupa per styck. Dessa kommer att utgöra ett geoenergilagerfrån vilket AMF Fastigheter skall utvinna både värme och kyla till 
två av deras fastigheter på Södermalm. Projektet skall vara färdigställt 2020-08-31 och kommer ha en omsättningspåverkan på ca 7 135 000 kronor. 

Det ställs mycket höga krav på entreprenaden då beställaren specificerat att allt störande arbete skall utföras under juli månad, och att störande ljud skall minimeras. Dessutom ställs höga krav på
att inte störa logistiken till hyresgästerna under entreprenadtiden.

För att uppfylla beställarens högt ställda krav kommer Wessman drilling solutions att använda sig av fyra simultant arbetande borriggar. De kommer arbeta under ett strikt schema speciellt utformat för att underlätta hyresgästernas logistik under hela entreprenadtiden. Slutligen kommer Wessman drilling solutions att inhägna arbetsområdet med tre meter höga specialdesignade ljudabsorbenter för att minimera de störningar som ändå uppstår.

Källa: 
SENS