Geoenergi i Jakobsbergs Centrum

GEOENERGI

Jakobsbergs Centrum är det hittills största köpcentrumet i Sverige som har konverterat till geoenergi. 68 energibrunnar har installerats under köpcentrumet som nu till största delen är självförsörjande på förnybar geoenergi. Med geoenergi minskar centrumets behov av fjärrvärme motsvarande uppvärmningen av 400 radhus. Projektet är ett samarbete mellan centrumägaren Citycon och energipartnern Adven.

– Nu levererar vi geoenergi till hela Jakobsbergs centrum. Det är ett unikt projekt i den mening att en geoenergianläggning som försörjer över 50 000 kvm köpcentrum är ytterst ovanligt.  Att anlägga ett storskaligt borrhålslager med närmare 70 energibrunnar, 300 meter djupa, i inomhusmiljö har varit en utmaning, och jag känner inte till att det har gjorts tidigare någon annanstans, säger Johan Lönneborg, kundansvarig på Adven.

Annons