Annons

Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda

Annons
REMISS
egeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få
meddela föreskrifter om krav i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader och krav på inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem som alltid ska uppfyllas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2020.Regeringen har presenterat en lagrådsremiss  för genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda.
I lagrådsremissen föreslås ett tekniskt egenskapskrav i fråga om laddning av elfordon för vissa byggnader. Vidare föreslås att det införs krav på inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem för de byggnader där systemet för rumsuppvärmning eller luftkonditionering har en nominell effekt som överstiger 70 kilowatt.
Ladda ner remissen här 
 
Annons