Gasövervakning

Caverion och energibolaget Gasum har tecknat avtal om partnerskap för underhåll och fjärrövervakning av tankstationer för fordonsgas för lätta och tunga fordon. Samarbetet kommer initialt att startas i Finland och Sverige och utvidgas till Norge senare under året. Caverion kommer att ansvara för det tekniska underhållet av tankstationerna, kontrollrumstjänster, fjärrstyrning och helpdesktjänster i tekniska frågor dygnet runt.