Frekvensomvandlare till Holland

GARAGEVENTILATION

NFO Drives har fått en order på 0,5 MSEK för frekvensomvandlare. Ordern är på produkter till en större ventilationsanläggning för ett garage. Produkterna kommer att levereras under tredje kvartalet 2019.ExcelAir B.V levererar ventilationsanläggningar till underjordiska garage.

ExcelAir har uppmärksammat att PWM (Pulse Width Modulation) frekvensomvandlare skapar störningar på utrustning som bl.a. elektrisk utrustning och utrustning för radiokommunikation som används i garagen.

NFO Drives levererar också NFO PWM till ExcelAir för att komplettera anläggningen med enklare frekvensomvandlare där kravet på livslängd och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Annons