Försäljningsökning för värmepumpar

VÄRMEPUMPAR

Värmepumpförsäljningen på en fortsatt hög nivå

Första halvåret 2019 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 3 procent. Tittat vi endast på andra kvartalet var försäljningsökningen 1 procent.  Försäljningen har ökat inom segmenten luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar medan försäljningen av frånluftsvärmepumpar minskat under kvartalet.

Under andra kvartalet såldes värmepumpar i Sverige för totalt 1,7 miljarder kronor i Sverige. Det är en ökning med 1 procent jämfört med samma period förra året. Sammanlagt under årets två första kvartal såldes värmepumpar till ett värde av 3,4 miljarder, det är en ökning med 7 procent jämfört med 2018.

Se statistiken här https://skvp.se/aktuellt-o-opinion/nyheter/nyhetsarkiv/varmepumpforsaljningen-pa-en-fortsatt-hog-niva

 

Annons