Annons

Enrad får order från Weland Plastic

Annons
VÄRMEPUMPAR

Enrad AB har mottagit en order på cirka 1,1 MSEK från Weland Plastic AB. Ordern gäller en bergvärmeanläggning med aktiv kyla för en industrifastighet ägd av Weland Plastic. Weland Plastic är en del av Weland AB som är största ägare i Enrad. 

Samtidigt har Enrad fått två något mindre ordrar från Bravida och ABK på totalt cirka 1,8  miljoner kronor. 

– Jag är glad och stolt över Welands förtroende för Enrad, såväl som vår huvudägare, men också som användare av våra energilösningar, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Bergvärmeanläggningen kommer att installeras under vintern i en industrifastighet i Smålandsstenar där Weland Plastic har sin verksamhet. Utöver ordern från Weland Plastic så har Enrad under den närmaste veckan ökat sin orderstock med två något mindre ordrar från Bravida respektive norska ABK på totalt 1,8 miljoner kronor. 

– Det är två mindre ordrar som vi inte måste kommunicera enligt vår informationspolicy, men de visar vilken fin orderingång vi har just nu. Bravidaordern gäller komfortkyla för stadsbussdepån i Uppsala och ABK-ordern gäller en anläggning för komfortkyla på en skola, säger Andreas Bäckäng.

 

Annons