Enervents ventilationsverksamhet till Zehnder Group AG

VENTILATION

Enervents ventilationsverksamhet har köpts av Zehnder Group, en internationell koncern med starka familjeband som är engagerad i att skapa energieffektiva lösningar för ett gott och bekvämt inomhusklimat. Transaktionen stöder och komplimenterar Zehnder Groups verksamhet. Det stärker speciellt Zehnders kompetans runt ventilation och applikationer i kallt klimat. Transaktionen skapar också bra fotfäste för koncernens framtida tillväxt i Norden.

Den nya ägarens mål är att fortsätta utveckla, tillverka och marknadsföra ventilationsaggregat som Enervent har gjort i mer än 35 år. Under de senaste åren har bolagets verksamhet och kunder fokuserat på Finland, Norge och Sverige. Ventilationsverksamheten omsatte förra året 10 miljoner euro. Enervent tar emot cirka 60 procent av sin försäljning från Finland, 25 procent från Norge och 15 procent från andra exportländer i Europa. Enervent sysselsätter 50 personer. Produktionen är koncentrerad till Borgå.

Källa: 
Enervent