EnergiEngagemang bygger solcellspark åt Uddevalla Energi

SOL
Det blir solenergiföretaget EnergiEngagemang som får uppdraget att bygga den planerade solcellsparken åt Uddevalla Energi. Arbetet påbörjas efter sommaren och parken beräknas kunna kopplas in på elnätet under hösten 2018. 
I början av året presenterade Uddevalla Energi sina planer att etablera en solcellspark vid Forshälla Holmen. Anläggningen har fått namnet Solevalla och får en strategisk placering på den västra sidan längs E6:an. När den är färdig kommer den att producera närmare 250 000 kWh per år. Parken blir ca 1,6 hektar stor vilket motsvarar drygt två fotbollsplaner. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Källa: 
EnergiEngagemang
Annons