Annons

Dry-It blir finskt

KONSULTKÖP

Raksystems expanderar i Norden och förvärvar svenska Dry-IT

Raksystems breddar sin verksamhet i Norden genom att förvärva det svenska teknikkonsultföretaget Dry-IT, ledande inom fukt, energi och miljö med en bred kundbas inom bygg- och fastighetssektorn. Företagen skapar gemensamt, med sina starka marknadspositioner, mycket goda möjligheter för fortsatt expansion och tillväxt i den nya koncernen med 300 anställda.

Raksystems Insinööritoimisto Oy (”Raksystems”), Finlands ledande expertföretag fokuserat på fastigheters välmående, har ingått avtal om att förvärva det ansedda svenska företaget Dry-IT AB (”Dry-IT”), som erbjuder marknadsledande tjänster och rådgivning inom fukt, energi och miljö. Dry-IT, som sedan 1999 bistår stora aktörer i bygg- och fastighetssektorn främst i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, sysselsätter 80 experter.

Raksystems fattade sent 2018 ett strategiskt beslut att inleda förberedelser för företagets internationalisering, efter att en längre tid ha undersökt branschens företag i Sverige och därmed lagt grund för ett eventuellt företagsförvärv.

– Redan under vårt första möte blev det klart att Dry-IT är en svensk aktör som har många likheter med Raksystems. Dry-IT:s tankar om framtiden, dess sätt att bistå kunder och agera samt företagets interna värden liknar mycket Raksystems verksamhet och sätt att agera. Jag ser stor potential i den gemensamma framtiden. Vi kan samordna metoder i verksamheterna som båda företagen har konstaterat vara bra och lära mycket av varandra. Förvärvet stöder vårt mål att i en nära framtid vara den ledande sakkunnigorganisationen i Norden när det gäller fastigheters välmående, fuktsäkerhet, energieffektivitet och hållbarhet, säger Raksystems Insinööritoimisto Oy:s VD Marko Malmivaara.

Dry-IT är det ledande expertföretaget i Sverige inom fuktsäkerhetstjänster under projektering och byggproduktion och har tjugo års erfarenhet av samarbete med stora byggherrar som Skanska, NCC, Peab och Akademiska Hus. Därtill är Dry-IT känt i Sverige som främjare av energieffektivitet inom bygg och förvaltning samt för miljöcertifiering av stora fastigheter. Företaget har vid ett flertal tillfällen erhållit utmärkelser som årets tillväxtföretag i den svenska marknaden.

– Dry-IT och Raksystems har många gemensamma kunder som är verksamma i flera nordiska länder. Vår gemensamma verksamhet skapar ännu bättre möjligheter att tillgodose kundbehoven i framtiden. Våra företag har flera tjänster som kompletterar varandra och stöder såväl utökad kundservice som fortsatt tillväxt. Det är spännande att kunna samordna två ansedda expertorganisationer som länge varit verksamma i branschen och på så sätt skapa ännu bättre värde för våra kunder, säger Dry-IT AB:s VD Jan Havik.

Framöver kommer kunderna i Sverige, att vid sidan av den finska marknaden, utgöra ett av Raksystems-koncernens viktigaste tillväxtområden. Företagens verksamheter kommer att utvecklas så att Raksystems-koncernen blir en enhetlig nordisk koncern. Koncernens moderbolag kommer att kvarstå i Finland, medan den svenska ledningen ansvarar för Dry-IT:s verksamhet i Sverige med stöd av koncernledningen och stödfunktionerna i Finland. Köpebrevet har undertecknats den 10:e maj och dagen för företagsköpets verkställande är 28.5.2019. Den nya koncernen beräknas ha en gemensam omsättning om drygt 300 Mkr.